Scholen

Scholen hebben vaak een of meerdere geschikte daken om zonnepanelen op te plaatsen. Maar in de zomermaanden, wanneer de productie het hoogst is, is er nauwelijks stroomverbruik in de school. Deze overtollige stroom moest tot nu toe allemaal op het net geplaatst worden, wat financieel niet gunstig was. Daarom hebben vele scholen tot nu toe nog niet of slechts in beperkte mate zonnepanelen geplaatst.

Maar met de nieuwe regelgeving gaan scholen die overtollige stroom tijdens de zomermaanden nu wél kunnen delen en zo financieel rendabeler maken! Met wie de school best die energie dan gaat delen, hangt af van het net waartoe de school behoort.

1. Gemeentelijk en stedelijk onderwijs

Deze schoolgebouwen behoren tot het patrimonium van hun gemeente of stad, en het plaatsen van PV en energiedelen kan dan best bekeken worden in functie van het gehele patrimonium van dit lokaal bestuur. Bekijk de info voor lokale besturen.

2. Katholiek onderwijs

Vaak zijn katholieke scholen georganiseerd in grotere scholengemeenschappen. Het kan interessant zijn om een energiegemeenschap op te richten op niveau van een school of scholengroep. De kunst bestaat er dan in om gebouwen met een grote energievraag in de zomer op te nemen in die energiegemeenschap (zoals een woonzorgcentrum, zwembad of supermarkt) De overtollige zonnestroom die tijdens de zomermaanden niet verbruikt wordt in de school, wordt dan niet geïnjecteerd op het net, maar kan dan via die energiegemeenschap verkocht worden aan dat woonzorgcentrum, … tegen een vooraf afgesproken prijs, waarbij beide partijen dan een voordeel doen!

3. Gemeenschapsonderwijs (GO!)

De scholen van het GO behoren tot regionale scholengroepen, die vrij autonoom functioneren. Ook voor deze scholengroepen kan de oprichting van een energiegemeenschap dé oplossing zijn om de overtollige zomerstroom financieel rendabeler te maken, volgens hetzelfde principe als hierboven: door gebouwen met een grote energievraag op te nemen in de energiegemeenschap, en daar dan de stroom tijdens de zomermaanden aan te verkopen.

Bijkomend zonnepanelen plaatsen

Met het nieuwe concept energiegemeenschappen wordt het voor scholen bovendien interessant om te onderzoeken of ze (bijkomende) zonnepanelen kunnen plaatsen, vermits de overtollige zonnestroom in de zomer nu wel een rendabele investering kan worden!

Rekenvoorbeeld

In Energiegemeenschap voor een school – rekenvoorbeeld leggen we uit hoe je als scholengemeenschap je voordeel kan halen uit de oprichting van een energiegemeenschap.

Technische Assistentie Hub (TAH) Vlaanderen

Vanaf 2024 zal je als school of scholengroep beroep kunnen doen op de TAH. Deze hub dan assistentie kunnen bieden bij het oprichten van de energiegemeenschap: financieel, juridisch, … Je moet als school wel eerst een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid, waarbij je moet aantonen dat de energiegemeenschap die je voor ogen hebt ook een sociale meerwaarde beoogt.

Zodra de procedure voor die TAH bekend is, zullen we hier op deze webpagina daarover informeren.

Voor het huidig regelgevend kader verwijzen we de informatie van Regulator VREG en Netbeheerder Fluvius over energiegemeenschappen.