Scholen

Scholen hebben vaak een of meerdere geschikte daken om zonnepanelen op te plaatsen. Maar in de zomermaanden, wanneer de productie het hoogst is, is er nauwelijks stroomverbruik in de school. Deze overtollige stroom moest tot nu toe allemaal op het net geplaatst worden, wat financieel minder gunstig was. Daarom hebben vele scholen tot nu toe nog niet of slechts in beperkte mate zonnepanelen geplaatst.
Voor het huidig regelgevend kader verwijzen we de informatie van Regulator VREG en Netbeheerder Fluvius over energiegemeenschappen.

Met de nieuwe regelgeving gaan scholen die overtollige stroom tijdens de zomermaanden kunnen delen. Met wie de school best die energie dan gaat delen, hangt af van het net waartoe de school behoort.

1. Gemeentelijke en stedelijke scholen

Deze schoolgebouwen behoren tot het patrimonium van hun gemeente of stad, en het energiedelen kan dan best bekeken worden in functie van het gehele patrimonium van dit lokaal bestuur. Bekijk de info voor lokale besturen.

2. Katholiek onderwijs

Vaak zijn katholieke scholen georganiseerd in grotere scholengemeenschappen. Het energiedelen kan dan best opgezet worden binnen die gemeenschap.
Heel wat katholieke scholen hebben reeds zonnepanelen geplaatst in samenwerking met een burgercoöperatie via Klimaatscholen2050. Je kan dan je licht opsteken bij die burgercoöperatie die je daarbij geholpen heeft.

3. Gemeenschapsonderwijs (GO!)

De scholen van het GO behoren tot regionale scholengroepen, die vrij autonoom functioneren. Het energiedelen kan dan best geregeld worden op niveau van die scholengroep. Scholengroepen die zonnepanelen willen plaatsen, kunnen hiervoor gebruik maken van de raamcontracten van het Vlaams Energie Bedrijf.

Toch kan het als school, scholengemeenschap of scholengroep interessant zijn om over de muren van de school te kijken, en te onderzoeken of het mogelijk is om overtollige zonnestroom te gaan delen met buren, ouders rondom de school, waardoor zowel de school als de omwonenden die stroom afnemen er een voordeel bij kunnen doen.
Bovendien wordt het voor scholen interessant om te onderzoeken of (bijkomende) zonnepanelen voor hun school een financiële meerwaarde kunnen betekenen voor de buren en omwonenden.

Wil je als school geholpen worden bij dit vraagstuk, dan kan je contact nemen met een van de vele burgercoöperaties in Vlaanderen. Zij hechten ook veel belang aan het educatief aspect van hernieuwbare energie, en kunnen jouw school daarbij ondersteunen.