Energiegemeenschappen

Webinar Flexability for all: dinsdag 23 april 13u tot 14u

een webinar rond het thema van flexibiliteit en kwetsbare gezinnen. Je kan hier de presentatie downloaden en de opname herbekijken.

Webinar Energiegemeenschappen van 29/01/24

De presentaties van deze webinar kan u raadplegen op 20240129_REScoop webinar EG_presentaties.

de presentatie over de Technische Assistentie Hub (TEAH): 20240129 toelichting TEAH webinar REScoop

De opname van de webinar kan u bekijken op het Youtubekanaal van REScoop Vlaanderen.

Een verslag van het webinar: Webinar Energiegemeenschappen REScoop Vlaanderen – verslag

Samen investeren in duurzame energieoplossingen? Dat kan in een energiegemeenschap. In een energiegemeenschap koopt u bijvoorbeeld samen zonnepanelen, gemeenschappelijke laadpalen, een batterij voor de buurt,… Zo kan u samen de kosten delen en de voordelen genieten van een gemeenschap.

Welke soorten energiegemeenschappen zijn er?

U kan kiezen tussen een energiegemeenschap van burgers (EGB) of een hernieuwbare-energiegemeenschap (HEG) op te richten. Welke van de twee soorten is het meest geschikt voor uw situatie? Op https://www.vreg.be/nl/energiegemeenschappen vindt u een overzicht van de voorwaarden. Dit jaarrapport bevat ook een goed overzicht.

Meldingsplicht

EGB’s en HEG’s moeten zich aanmelden bij de VREG. Echter de gegevens die moet worden aangeleverd bij de aanmelding zijn te beperkt om op basis daarvan over te kunnen gaan tot een controle van alle toepassingsvoorwaarden voor een EGB of HEG. De controle is daarom zeer beperkt en betreft enkel het schrappen van de duidelijk foutieve meldingen. Een erkenningsprocedure zou beter zijn geweest.

Ondersteuning door Vlaanderen

De Vlaamse Regering is een Facilitator hub aan het voorbereiden, die vanaf 2024 lokale besturen (maar ook bedrijventerreinen, scholengroepen, …) kan ondersteunen bij het oprichten van een energiegemeenschap met een sociale meerwaarde. In het najaar van 2023 zullen we hier meer informatie geven.

Goede voorbeelden

In sommige Vlaamse gemeentes lopen momenteel al voortrajecten voor nieuwe energiegemeenschappen.
Zo wenst gemeente Zoersel in de Bloemenwijk een energiegemeenschap op te richten, samen met de burgercoöperatie Zonnewind. Meer informatie hierover in de loop van 2023 op deze website verschijnen.

In 2022 richtten Stad Mechelen, Woonpunt Mechelen en Klimaan de energiegemeenschap Otterbeek op. Ze plaatsten in de Otterbeekwijk 729 zonnepanelen op 70 woningen. De energie die opgewekt wordt, wordt ook gedeeld met de sociale huurders die geen zonnepanelen op hun sociale woning hebben. Goed voor het klimaat én een mooie besparing op de energiefactuur van de huurders.