Lokale besturen

Steden en gemeenten hebben een groot patrimonium.

Waar tot vandaag vooral geïnvesteerd werd in zonnepanelen op gebouwen waar er voldoende autoconsumptie was, komen voortaan alle gebouwen met een geschikt dak (voldoende stabiel, niet teveel obstakels of schaduw) in aanmerking om deze vol te leggen met zonnepanelen.
Een voorbeeld: de stroom die op het dak van de gemeentelijke loods wordt opgewekt en ter plekke niet verbruikt, kan gedeeld worden met het zwembad
of de bibliotheek waar wel veel stroomverbruik is maar geen zonnepanelen omdat het pand door erfgoed wordt beschermd.

Met de ondertekening van het Lokaal energie- en klimaatpact 2.0 (VVSG) engageren praktisch alle lokale besturen in Vlaanderen zich om hun klimaatambities verder op te drijven. Elk dak geschikt voor zonnepanelen moet vanaf vandaag benut worden om die klimaatambities waar te maken.
Voor het huidig regelgevend kader verwijzen we de informatie van Regulator VREG en Netbeheerder Fluvius over energiegemeenschappen.

In sommige Vlaamse gemeentes lopen momenteel al voortrajecten voor nieuwe energiegemeenschappen. Zo wenst gemeente Zoersel in de Bloemenwijk  een energiegemeenschap op te richten. Meer informatie hierover in de loop van 2023 op deze website verschijnen. 

In Mechelen werd vanuit de burgercoöperatie Klimaan, stad Mechelen en Sociale Huisvestingsmaatschappij een energiegemeenschap opgericht om  energiedelen mogelijk te maken in de Otterbeek wijk tussen bewoners van sociale woningen met zonnepanelen op hun dak, en andere bewoners van een appartementsgebouw in die wijk waar wegens technische redenen geen zonnepanelen op geplaatst kunnen worden.