Burgers

Burgercoöperaties voldoen al lang aan de criteria van Europa inzake energiegemeenschappen.

Door als groep van burgers samen te investeren in coöperatieve hernieuwbare energie projecten, kan de opgewekte stroom verdeeld worden onder alle deelnemende burgers. Zo kunnen ook mensen die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen toch mede-eigenaar worden van een gedeelde installatie en de opgewekte stroom gebruiken.
Dat is het model dat Ecopower, de enige Vlaamse coöperatieve energieleverancier, al sinds 2003 toepast. Vele burgercoöperaties hebben een samenwerking met de coöperatieve leverancier die toelaat dat hun coöperanten klant worden bij Ecopower, zonder daar ook nog vennoot van te worden. 

Maar met de nieuwe wetgeving is het volgende al mogelijk:

  • Bij energiedelen kunnen afnemers zelf opgewekte energie direct delen met een groep buren, vrienden, familie, overheden, kmo’s, of met zichzelf.
  • Bij de persoon-aan-persoonverkoop (ook bekend als peer-to-peerhandel’) kunt u uw overschot aan zelf geproduceerde groene stroom rechtstreeks aan één andere persoon verkopen, bijvoorbeeld aan één buur, vriendin of familielid. Gratis wegschenken mag ook.
    Als u uw overschot verkoopt aan iemand anders is het belangrijk om goede afspraken te maken over de betaling en de prijs, bijvoorbeeld aan de hand van deze modelovereenkomst.

Op https://www.vreg.be/nl/energiedelen-en-persoon-aan-persoonverkoop wordt dit nog eens helder uitgelegd.

Op https://www.energiesparen.be/energiedelen vind je een overzicht van alle mogelijkheden, en de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn.

Bekijk de lijst van de aangemelde energiegemeenschappen.

In dit nieuwsinterview van VRT van 06/09/22 legt de woordvoerder van Fluvius haarfijn uit wat de mogelijkheden zijn.

Voor het huidig regelgevend kader verwijzen we de informatie van Regulator VREG en Netbeheerder Fluvius over energiegemeenschappen.