REScoop Vlaanderen vzw hecht belang aan uw privacy. De identiteit van de verwerker van gegevens:

REScoop Vlaanderen vzw
Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem
info @ rescoopv.be ; www.rescoopv.be
BTW BE 0629 767 055

De verantwoordelijke voor de verwerking, REScoop Vlaanderen vzw, respecteert de Europese “Algemene Verordening Gegevensverwerking (GDPR)” van 25 mei 2018 met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over activiteiten/acties van REScoop Vlaanderen die voor u interessant kunnen zijn. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk vastgelegde periode van zeven jaar.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een  aanvraag aan REScoop Vlaanderen gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U hebt tevens het recht om te vragen geen berichten meer te krijgen ivm. direct marketing. U kan vragen uw gegevens te verwijderen, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

Privacy-instellingen