Landbouwers

Landbouwbedrijven hebben vaak grote daken, percelen of zelfs fruitgaarden (*) die heel geschikt zijn om zonnepanelen op of boven te plaatsen. Via de nieuwe regelgeving wordt het mogelijk dat een landbouwbedrijf het overschot aan opgewekte zonnestroom op zijn dak kan delen met zijn buren en/of bv. de dorpsschool, waardoor deze lokale gemeenschap minder afhankelijk wordt van de energielevering door grote commerciële bedrijven. Zo kunnen boeren ook een actieve speler worden in de energietransitie.
(*) zonnepanelen boven fruitgaarden zijn  wettelijk niet toegestaan, maar de experimenten die vandaag lopen worden gedoogd omdat het pilootprojecten zijn.

De Boerenbond gelooft sterk in het concept van dergelijke lokale energiedorpen. In Vlaanderen lopen er al enkele experimenten, o.a. in Bocholt en Hoogstraten.

Indien je als landbouwbedrijf graag samenwerkt met een reeds bestaande burgercoöperatie in jouw buurt, kijk dan even op www.burgerenergie.be. Een aantal burgercoöperaties kunnen je namelijk advies geven en bijstaan bij bv. de renovatie van jouw dak, vooraleer je er zonnepanelen op gaat plaatsen. 

Via het Europese ECCO-project willen de Boerenbond en het Innovatiesteunpunt onderzoeken welke barrières moeten weggewerkt worden om de opschaling van energiedorpen mogelijk te maken.

Voor het huidig regelgevend kader verwijzen we de informatie van Regulator VREG en Netbeheerder Fluvius over energiegemeenschappen.